Een noodpakket in huis is verstandig, maar wat moet er allemaal in? Aan deze dingen moet je denken (2024)

Een noodpakket kan het verschil maken in levensbedreigende situaties, zoals een natuurramp of een grootschalige stroomuitval. Maar hoe kom je aan een goed noodpakket, en wat gaat er allemaal in? We zochten het voor jullie uit.

Het is raadzaam om een noodpakket aan te schaffen, zelfs al is er nog geen sprake van een noodsituatie, vertelt hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden Bibi van den Berg.

Vergroot de kans op overleven

"Zo'n pakket is zeker zinvol, want hierdoor zijn burgers in ieder geval goed voorbereid. Als zich een noodsituatie voordoet, zoals een grootschalige stroomuitval, kunnen ze zich op zekere hoogte voor een paar uur redden."

Door dekens raken mensen bijvoorbeeld minder snel onderkoeld, door lichtbronnen als waxinelichtjes of zaklampen kunnen mensen 's nachts zien, en door ingeblikt voedsel en water kunnen mensen zonder honger en dorst de eerste uren doorkomen.

info

Waaruit bestaat een noodpakket?

Het samenstellen van een noodpakket is vrij eenvoudig: veel spullen hebben mensen namelijk al in huis. Met onderstaande lijst ben je in ieder geval de eerste 48 uur goed voorbereid:

 • Dichte flessen water (3 liter per persoon, voor 3 dagen)
 • Lang houdbaar eten
 • Hygiëneproducten zoals toiletpapier, zeep, tandpasta en tandenborstels
 • Lijst met belangrijkste telefoonnummers
 • Kopieën van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs en je verzekeringspas
 • Warmhouddekens
 • Een EHBO-kit
 • Zakmes met gereedschap (multitool)
 • Waterdicht verpakte lucifers
 • Waxinelichtjes of kaarsen
 • Een fluitje
 • Een zaklamp op batterijen, met extra batterijen
 • Een radio op batterijen, met extra batterijen
 • Spullen die in jouw situatie noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld medicijnen of babyvoeding

Afhankelijk van infrastructuur

Volgens Van den Berg zijn er veel noodsituaties die ons kunnen raken, zoals extreem weer of overstromingen, maar zijn de problemen het grootst als de infrastructuur stil komt te liggen. "Bijvoorbeeld de dijkbewaking, watervoorziening, het spoornetwerk, ziekenhuizen, of de haven in Rotterdam. We zijn compleet afhankelijk van zulke systemen. Dus als die worden stilgelegd, merk je daar als burger meteen iets van."

Al die systemen zijn verbonden met het internet, zegt Van den Berg. "Daardoor heb je als aanvaller de mogelijkheid om deze op grote afstand te hacken. Daarom wordt er heel veel tijd en energie gestoken in goede beveiliging van die infrastructuur en is er veel regelgeving voor. De kans dat systemen uitvallen is hierdoor klein. Maar áls het gebeurt, is de impact heel groot."

Noodpakket te koop

Dus mocht er toch een ramp plaatsvinden, is het handig als je zo'n noodpakket in huis hebt, zegt Van den Berg. Naast dat je deze zelf kunt samenstellen, is het ook mogelijk om een noodpakket te kopen. Deze variëren in samenstelling en prijs, afhankelijk van hun doel en het type noodsituatie waarvoor ze zijn bedoeld.

Zo zijn noodpakketten te koop bij onder andere Bol.com, Het Nederlandse Rode Kruis en Amazon. Het aanbod varieert van basispakketten van ongeveer 30 euro tot uitgebreide rampenpakketten van meer dan 400 euro.

Wat moet er in jouw noodpakket zitten? (Rode Kruis)

Soorten noodpakketten

Een basis noodpakket bevat essentiële items die nodig zijn om te overleven tijdens een noodsituatie. Deze pakketten bevatten meestal water en voedsel dat niet bederft, een zaklamp en batterijen, een EHBO-kit, een nooddeken, een multitool en een fluitje. De prijs van een basis noodpakket ligt vaak rond de 100 euro. Maar dit is niet voor iedereen genoeg. Soms is het nodig om het pakket aan te vullen met bepaalde artikelen, zoals medicijnen of babyvoeding.

Grotere noodpakketten, ook wel rampenpakketten genoemd, zijn de meest uitgebreide en bevatten voorraden voor langdurige noodsituaties. Zoals voedsel voor een langere tijd, zaklampen en radio's op zonne-energie, een uitgebreide EHBO-kit, nooddekens, tenten, vuurstartsets, gereedschap, hygiëneproducten en kookgerei. Zo'n rampenpakket kost vaak honderden euro's.

Bekijk ook

 • 'Het gaat echt om de eerste 48 uur', en 5 andere antwoorden op vragen over de voorbereiding op rampen en noodsituaties clock 09-06-2023

Voorbereidingscursussen

Een andere manier om voorbereid te zijn op noodsituaties is het volgen van zogenaamde weerbaarheidstrainingen. Deze trainingen leren je hoe je weerbaar moet zijn als voorbereiding op een levensbedreigende situatie in het dagelijks leven. Zo geeft Wees Voorbereid online trainingen en praktijkcursussen. In deze cursussen leren deelnemers 'levensreddende skills' toe te passen.

Ook het Rode Kruis geeft workshops over hoe je voorbereid kan zijn tijdens noodsituaties. Daarnaast geeft de hulpverleningsorganisatie informatie over noodpakketten.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.

Een noodpakket in huis is verstandig, maar wat moet er allemaal in? Aan deze dingen moet je denken (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 6064

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.