Getest: Beste CR2032 knoopcel batterijen - Kantoorboel.nl (2024)

In deze test gaan we de CR2032 knoopcel batterijen testen. Dit hebben we gedaan door 15 verschillende knoopcel batterijen te kopen van verschillende merken. En vervolgens met lampjes en een camera bij houden welke batterij het langst mee gaat. Onderaan deze pagina vind je een uitgebreide uitleg over onze cr2032 batterijen test. Onze test is 100% onafhankelijk.

Kleine disclaimer: Dit zijn onze eigen resultaten, we hebben geen uitgebreide lab of dure uitrusting.

Beste batterij voor lange levensduur

Duracell

Getest: Beste CR2032 knoopcel batterijen - Kantoorboel.nl (1)

Duracell is als beste uit de test gekomen voor de langste levensduur cr2032 knoopcel batterij. In onze test hield de Duracell cr2032 knoopcel batterij het 5 dagen, 9 uur en 18 minuten vol. Dit is inderdaad 70% langer dan de gemiddelde batterij, ook in onze test. Je moet wel meer betalen dan bij andere batterijen, maar dan heb je wel de batterij met de langste levensduur.

Bij het gebruik van de batterij is het wel belangrijk dat je een stickertje van de batterij haalt. Duracell heeft als enige een stickertje op de batterijen zitten die verwijderd moet worden.

Wist je dat?

Uit onze test is Duracell niet eens als duurste uit de test gekomen voor de prijs per minuut. Van de 13 batterijen die we hebben getest, waren er 4 duurder!

Beste batterij prijs/kwaliteit

Gamma

Getest: Beste CR2032 knoopcel batterijen - Kantoorboel.nl (2)

Gamma heeft ver weg de beste prijs-kwaliteitverhouding. Per minuut betaal je maar 0,000025 euro. Ter vergelijking met de duurste batterij die van de Kruidvat 0,000479 euro. Dit houdt in dat gamma 19x beter is met de cr2032 batterijen! De gamma batterijen hielden het in onze test 3 uur en 19 uur vol. Dat is langer dan de gemiddelde cr2032 knoopcel batterij.

Hoe we CR2032 batterijen hebben getest

1. Inkoop

Als eerst hebben we 12 verschillende Cr2032 batterijen gekocht. Dit zijn alle cr2032 batterijen die we hebben getest:

MerkAantal stuksPrijsPrijs per stuk
Blokker4 2,49 0,62
Calex Longer Life5 1,99 0,39
Gamma8 1,09 0,14
Varta5 6,59 1,31
A-Force6 0,99 0,16
Philips5 5,95 1,19
Plattboj (Ikea)8 1,59 0,20
Panasonic6 5,90 0,98
Extreme cell8 2,39 0,29
Gp Extra10 11,98 1,19
Duracell4 7,79 1,95
Hema4 4,60 1,15
Kruidvat2 2,99 1,49

De prijzen zijn de prijzen waarvoor wij de batterijen hebben ingekocht. We hebben de batterijen zowel in fysieke winkels gekocht, als online. De prijs is op het moment van schrijven actueel, maar kan in verloop van tijd veranderd zijn.

Nadat we alle batterijen hebben ingekocht, hebben we 20 led lampjes gekocht die werken op cr2032 batterijen.

Totaal besteed aan batterijen: 56,34

2. De test

Bij de test hebben we in elk lampje een andere cr2032 batterij gestopt. De led lampjes hebben we tegelijk aangezet, met een marge van 2 minuten om ze aan te krijgen. Hier hebben we een camera opgezet met timelapse, om te zien welke led lampje er als eerste en als laatste uitgaan. Zie hieronder onze video:

3. Het resultaat

Zijn dure batterijen nu echt beter dan goedkope batterijen? Dit is ons resultaat:

MerkPrijs per stukTijdPrijs per minuut
Blokker 0,622 dagen 5 uur 3 minuten0,000194
Calex Longer Life 0,392 dagen 9 uur 30 minuten0,000113
Gamma 0,143 dagen 19 uur 29 minuten0,000025
Varta 1,313 dagen 8 uur 7 minuten0,000272
A-Force (Action) 0,1616 uur 6 minuten0,000165
Philips 1,192 dagen 19 uur 50 minuten0,000292
Ikea Plattboj 0,202 dagen 15 uur 30 minuten0,000052
Panasonic 0,984 dagen 19 uur 3 minuten0,000141
Extreme cell 0,291 dag 3 uur 6 minuten0,000112
Gp Extra 1,194 dagen 19 uur 3 minuten0,000172
Duracell 1,955 dagen 9 uur 18 minuten0,000251
Hema 1,152 dagen 9 uur 30 minuten0,000395
Kruidvat 1,492 dagen 3 uur 47 minuten0,000479

4. Conclusie

Gamma is aanzienlijk de beste met prijs/kwaliteit. Alleen Ikea kwam goed in de buurt. Okal was A-force de cr2032 knoopcel batterij van action goedkoop, we hadden hier toch wel meer van verwacht dan maar 16 uur. Duracell hield het langs vol. Kruidvat is het slechts uit onze prijs/kwaliteit gekomen.

Extra tip:

Bij het openen van de cr2032 batterij verpakking, gebruik een schaar. Knip goed om de batterij heen en knip helemaal rond. Bij de meeste batterijen krijg je het namelijk niet zomaar uit de verpakking.

Welke cr2032 batterij gaat het langst mee?

Duracell is als beste uit onze test gekomen en hield het 5 dagen 9 uur en 18 minuten vol. Ter vergelijking: A-force van de action hielden het maar 16 uur en 6 minuten vol.

Welke cr2032 batterij is het beste qua prijs-kwaliteitverhouding?

Gamma heeft verreweg de beste cr2032 batterijen qua prijs-kwaliteitverhouding. Gevolgd door Ikea en Extreme cell.

Wat zou je ons graag nog zien testen? Laat het ons weten!

Was dit artikel behulpzaam?

Getest: Beste CR2032 knoopcel batterijen - Kantoorboel.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6060

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.